Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 15 – 19 март  2021 г.,   включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 17.03.2021 г. /09:01 – 13:16 ч./ –  Божурище:   Георги С.Раковски  36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32,  Дружба  5, 1, 3,  Европа  14-16, 69, 81, 71, 59, 25, 15, 37, 39, 1, 45, 73, 33, 77, 16 1, 19, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 35, 79, 20, 17, 41, 43, 61, 29,  Жилища  4, 19, 1, 5, 7, 1, 6, 22, 8, 1 1, 6, 20,  Заимов  2, 6, 6,  Иван Вазов  2, 8, 4, 6, 10, 1, 3,  УПИ I,  Кв.23-А  ,  УПИ II  Кв.35  ,  УПИ II-599, Кв.37  ,  УПИ XI-719 Кв.58  ,  Христо Ботев  4, 1, 2, 7, 5,    8, 22, 21, Училище, 3, 6, 3, 7, 20, 4, 1, 5, Гимнастически Салон

На 16.03.2021 г. /06:01 – 13:16 ч./ –  Божурище:   Европа  173, 108, 104,  Максим Горки  15, 23, 19, 18, 16, 25, 28, 26, 29, 22, 30, 20, 27,  Ул.Хан Телериг  7, 1,  УПИ XVI-108 Кв 14  ,  Хан Кардам  8, 6, 3, 4,  Хан Телериг  3, 5,  Черна Бара

На 15.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 16.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 17.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 18.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 19.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./ –  Златуша:   № ІІІ А-56 Кв 5  ,  УПИ X-59 Кв. 25  ,    Къща

На 15.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 16.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 17.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 18.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 19.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./ –  Златуша:   II-229  УПИ II-214  Кв.20  ,    УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 16.03.2021 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Пролеша:   VI-17,  Кв.69  ,  УПИ I-32.5, Кв.2, М.Попърт  ,  УПИ II-259, Кв.75  ,  УПИ II-32.5, 32.6, Кв.2, М.Попърт

На 16.03.2021 г. /06:01 – 13:16 ч./ –  Пролеша:   ПИ 58606.22.295

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.