Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 март  2021 г,    включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

София-Област

Община Божурище

На 22.03.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 23.03.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 24.03.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 25.03.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 26.03.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Златуша:   II-229  УПИ   II-214  Кв.20  ,    УПИ   ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 23.03.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Хераково:   УПИ   XXIV-508 Кв.75  ,  УПИ   XXIX-510  Кв.75  ,  УПИ   XXVIII-508 Кв.75  ,  Хераково Ханче

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.