Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 април – 29 април  2021 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ

 

София-Област

Община Божурище

На 26.04.2021 г. /10:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2021 г. /10:00 – 16:00 ч./   На 28.04.2021 г. /10:00 – 16:00 ч./   На 29.04.2021 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Делян,  Общ. Божурище:   Iv-052034  ,  Писател Спас Антонов  2,  ХVIII-115, Кв.15  ,    Община Божурище, УПИ  VІІ-23, Кв.8, Къща

На 26.04.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 27.04.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 28.04.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 29.04.2021 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Златуша:   № ІІІ А-56 Кв 5  ,  УПИ  X-59 Кв. 25  ,    Къща

На 26.04.2021 г. /10:00 – 15:00 ч./   На 27.04.2021 г. /10:00 – 15:00 ч./   На 28.04.2021 г. /10:00 – 15:00 ч./   На 29.04.2021 г. /10:00 – 15:00 ч./ –  Златуша:   II-229  ,  УПИ  II-214  Кв.20  ,    УПИ  ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 27.04.2021 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 28.04.2021 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 29.04.2021 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Храбърско:   IV-278 Кв.42  ,  Нарцис  10,  УПИ  I- 174 Кв.43  ,  УПИ  III-147 Кв.25  ,  УПИ  VI-277 Кв.42  ,  УПИ  X-404  Кв.45  ,    Къща, Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.