СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 29.06.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 30.06.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 01.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 02.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 03.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Пролеша: Xi-118. кв. 24, XvII-370 кв. 40, Лале 7, 3, УПИ III-040059, УПИ XII-115 кв. 23, Христо Ботев 46, къща, Учебна Складова База

На 29.06.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 30.06.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 01.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 02.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 03.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Храбърско: I-075017 кв. 54, УПИ 3-076020 кв. 57, УПИ I-076022, кв. 57, УПИ III-1981, УПИ-Iv-76. 11 кв. 57, УПИ-V-18, кв. 3, къща

На 29.06.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 30.06.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 01.07.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 02.07.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./   На 03.07.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Росоман: 63121. 133. 9, I-30, кв. 6, Гранит, М. Падината, УПИ Iv-58, кв. 9, УПИ Xiv-145, УПИ ХIIi-144 кв. 22, Черква, П-Лііі-99, кв. 15, Вила

На 29.06.2020 г. /09:31 – 11:30 ч./ – Хераково: XvII-162004 кв. 21, 18-162004 кв. 21, I-160006, кв. 42, I-9, II-024019, III-028096, кв. 1 местност Голи Връх, Iv-016104, кв. 3, М. Кочияш, Iv-028096, кв. 1 местност Голи Връх, V-028096, кв. 1 местност Голи Връх, Vi-028096, кв. 1 местност Голи Връх, VII-028073, кв. 1 местност Голи Връх, VIIi-024012, кв. 3, XII-396 и XII-397, кв. 39, Ііі-694, кв. 48, Мбобен, №3 стопански двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 70, 52, Имот 44, стопански двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062 кв. 1, УПИ 024020, кв. 4, УПИ II-178 кв. 21, УПИ III-393 кв. 48, УПИ Iv-179 кв. 21, УПИ Ix-029062 кв. 1, УПИ V-024020 кв. 4, УПИ V-166, кв. 1, УПИ VIIi-126, кв. 4, УПИ XII-029062 кв. 1, УПИ Xv-162004, УПИ Xvi-162004 кв. 21, УПИ XvII-162004, Kb. 21, УПИ Xxi-342, кв. 37, УПИ Xxiv-025093, кв. 1, М. Герена, УПИ Х-029062 кв. 1, Х-162002, Хан Кубрат, махала Бобен, УПИ Ііі-391, махала Бобен, Вила, Вила, местност Гъзелев Дол, 0, къща, Вила, къща, махала Бобен

   

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.