ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,   УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Божурище:   022145 , 8-ми март 1а, I-015169 Кв.13, Кв. Девети Септември , V-9605, Кв.84 , VI -002024 , Атон 10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия 3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Двора На Апк 1, Девети Май , Девети Септември 11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ VІ-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот 002044, Кв.10, 17, 18, УПИ Iv-015063, 5, 5, Къща, Еделвайс 33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър 30, Кв.Девети Септември , Лястовица 2, Мура 2, 3, Пи 65 Кв.9ти Септември , Рила 8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Руен 3б, Стара Планина 5, 3, 7, 1, Ткзс Кв.21 , УПИ 14-022043 Кв.9 , УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв.12 , УПИ V -002004 Кв.4 , УПИ V-02249 Кв.10 , УПИ XII -38 Кв.3 , УПИ XIII -002004 Кв.4 , УПИ УПИ XXXI-1004 Кв.4 УПИ Х-022044 Кв.9 , УПИ ХІІІ-015133 , Феникс 13, 15, 22, Шести Септември 3, Щъркел 11,    Квартал, Кв.9 ІХ УПИ IV-22кв.5, 56, 85, 53, 4, 6

На 23.07.2020 г./10:16 – 16:30 ч./ – Божурище:  Девети Септември 5

На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Гурмазово:   023020 , I-212, Кв.20 , II-020068 44 , IV-020070 , IV-024064 , IV-18.228 , XI-020018 Кв.44 , XXIII-82 Кв.32 , Гурмазовско Шосе 79, Гурмазовско Шосе 7 , Любен Каравелов 4, М.Соларски Път УПИ I-023045, Кв.47, Парцел ІІ-77, Кв.28 , ПИ 001140 , ПИ 001019 М. Матерка , ПИ 18174.20.63 , Стопански Двор , УПИ 6-292 Кв 26 , УПИ II-021103 Кв. 43 , УПИ III-001141, Кв.39 , УПИ III-112 Кв.11 , УПИ IX-159, Кв.14 , УПИ VI-020069, Кв.44 , УПИ VII-001156, Кв.39 , УПИ VII-008035 Кв.34 , УПИ VII-270, Кв.24 , УПИ X-022021, Кв.45 , УПИ XIV-157 Кв.14 , УПИ І-254 Кв.25 , УПИ Іv-38, Кв.4 , УПИ Х-299 Кв.29 Временно Ел.Захранване За Строителство, УПИ Хiii-106, Кв. 12. , УПИ-II-022022 , УПИ-VII-008035 Кв.34 , Яне Сандански 26, 32,    М. Шеовица, М Матерка Кв 35, Вила, Къща, УПИ VІІІ-008013, Кв.34, Къща, Вила, Помпа, Къща, Навес За Минерални Торове, Фургон

На 23.07.2020 г./10:16 – 16:30 ч./ – Гурмазово:   I-212, Кв.20 , Любен Каравелов 4, УПИ Ix-159, Кв.14 , УПИ Vii-270, Кв.24 , УПИ Xiv-157 Кв.14 , УПИ І-254 Кв.25 , УПИ Х-299 Кв.29 Временно Ел.Захранване За Строителство,   УПИ VІІІ-008013, Кв.34, Къща, Вила, Помпа

На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Делян, Общ. Божурище:   Iv-052034 , Писател Спас Антонов 2, ХVIII-115, Кв.15 ,    Община Божурище, УПИ VІІ-23, Кв.8, Къща

На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Златуша:   № ІІІ А-56 Кв 5 , Вилна Зона Витошица , УПИ II-214 Кв.20 , УПИ X-59 Кв. 25 ,    Къща, УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Мала Раковица:   С.Мала Раковица , УПИ Vi-5, Кв.2

На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Пожарево, Общ. Божурище:   123.106 , 123.211 , VІІІ-485, Кв.34 , Александър Александров 69, Георги Аспарухов – Гунди 17, Казана 14а, Космонавт Ал. Александров 33, 26, Космонавт Георги Иванов 71, 186, 172, 119, 82, Местност Могила , Могила , Пейо Яворов 6, 10, Пи 123.274 , Пчела 4, УПИ 1-034007 , Кв1, М.Добър Мъж , УПИ 3-227 Кв. 18 , УПИ VI-105 Кв.8 , УПИ XV-94.43 Кв.1 , УПИ XXI, Кв. 17 , УПИ Іі 379/Кв27 , УПИ ХVІІ-Общ, Кв.19 , УПИ ХІІ-369, Кв.29 , УПИ- XII-148 Кв.10 , УПИ-190кв 15 , УПИ-IX-485, Кв.34 , УПИ V-016025 Кв.1 ,    Къща, Къща, М.Гуното, Къща, Вила, ул. Кокиче №11, Месност Могила

На 22.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./   На 23.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./   На 24.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Пожарево, Общ. Божурище:   123.106, 123.211, Местност Могила ПИ 123.274 ,    Къща

На 20.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./   На 21.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./   На 22.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./   На 23.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч.; 10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./   На 24.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ – Росоман:   63121.133.9 , I-30, Кв.6 , Гранит , М.Падината , УПИ IV-58, Кв.9 , УПИ XIV-145 , УПИ ХIII-144 Кв.22 , Черква ,    П-Л ІІІ-99, Кв.15, Вила

На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Хераково:   XIII-43 Кв.9 , ПИ 000189 , Ридо 21, УПИ I-155010, Кв.47 , УПИ II-155010 Кв.47 , УПИ VIII – 321 , УПИ XVII-262 , Кв.22, Царица Йоанна 13, Черковна 23а, 6,   УПИ ХIV-326 Кв.32, Къща, Вила, УПИ ХІХ-32, Кв.11, УПИ ХХ-32, Кв.11, УПИ XVII-68 Кв.5, Вила, Къща

На 20.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./   На 21.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./   На 22.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./   На 23.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./   На 24.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ – Храбърско:   I-075017 Кв.54 , УПИ 3-076020 Кв.57 , УПИ I-076022, Кв.57, УПИ III-1981 , УПИ-IV-76.11 Кв.57 УПИ-V-18, Кв.3,    Къща