ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,   УПИ, ПИ/

 

София-Област

Община Божурище

На 27.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 28.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 29.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 30.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 31.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ – Златуша:   №Ііі А-56 Кв 5 , Вилна Зона Витошица , УПИ X-59 Кв. 25 ,    Къща

На 27.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 28.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 29.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 30.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 31.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ – Росоман:   63121.133.9 , I-30, Кв.6 , Гранит , М.Падината , УПИ Iv-58, Кв.9 , УПИ Xiv-145 , УПИ Хiii-144 Кв.22 , Черква ,    П-Лііі-99, Кв.15, Вила

На 27.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 28.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 29.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 30.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 31.07.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Храбърско:   I-075017 Кв.54 , УПИ 3-076020 Кв.57 , УПИ I-076022, Кв.57 , УПИ Iii-1981 , УПИ-Iv-76.11 Кв.57 , УПИ-V-18, Кв.3 ,    Къща

На 27.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 28.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 29.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./   На 30.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./  На 31.07.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ – Храбърско: ПИ 77400.91.16 , ПИ 77400.91.17 , УПИ Xxiii-337 , Черковна 14,    Вила