ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 17 август – 21 август 2020 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 17.08.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Божурище: Георги С. Раковски 36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32, Дружба 5, 1, 3, Европа 14-16, 69, 81, 71, 59, 37, 25, 15, 39, 45, 1, 73, 33, 77, 19, 16 1, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 79, 35, 20, 17, 41, 61, 43, 29, Жилища 4, 19, 5, 1, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20, Заимов 2, 6, 6, Иван Вазов 2, 8, 4, 6, 10, 1, 3, УПИ I, кв. 23-А, УПИ II кв. 35, УПИ II-599, кв. 37, УПИ XI-719 кв. 58, Христо Ботев 4, 1, 2, 7, 5, 8, 22, 21, Училище, 3, 6, 3, 7, 4, 20, 1, 5, Гимнастически Салон

На 17.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 18.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 19.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 20.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 21.08.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Храбърско: I-075017 кв. 54, УПИ 3-076020 кв. 57, УПИ I-076022, кв. 57, УПИ III-1981, УПИ-IV-76. 11 кв. 57, УПИ-V-18, кв. 3, Къща

На 17.08.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ – Златуша: №III А-56 кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ X-59 кв. 25, Къща

На 17.08.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ – Хераково: 014148, М. Белица, махала Белица вила, Къща

На 17.08.2020 г. /11:01 – 14:00 ч./ – Божурище: Европа 17, 74, 151, 80, № 151, Ктп Булет, Максим Горки 31, 37, 30, 38, 143, 32, 15, 35, 10, 14, 33, УПИ X-48 кв 6, УПИ XXx-70, кв. 8, УПИ XXXI-022065 кв. 8, Хан Кубрат 2, Цар Борис Първи 17 къща, 30, 11

На 17.08.2020 г. /13:01 – 16:16 ч./ – Златуша: УПИ II-214 кв. 20, УПИ III-226, кв. 22, къща, вила

На 17.08.2020 г. /13:01 – 16:16 ч./ – Хераково: УПИ XVII-262, кв. 22

На 19.08.2020 г. /09:30 – 14:16 ч./ – Хераково: XVII-162004 кв. 21, 18-162004 кв. 21, I-160006, кв. 42, VIII-024012, кв. 3, УПИ II-178 кв. 21, УПИ IV-179 кв. 21, УПИ V-166, кв. 1, УПИ VIII-126, кв. 4, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, Х-162002, Хан Кубрат, местност Гъзелев Дол, 0, Къща

На 19.08.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ – Хераково: III-028096, кв. 1 местност Голи Връх, IV-028096, кв. 1 местност Голи Връх, V-028096, кв. 1 местност Голи Връх, VI-028096, кв. 1 местност Голи Връх, VII-028073, кв. 1 местност Голи Връх, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 52, М. Балин Дол, М. Бобен УПИ Х-029062 кв. 1, УПИ III-393 кв. 48, УПИ IX-029062 кв. 1, УПИ XII-029062 кв. 1, УПИ XXI-342, кв. 37, УПИ Х-029062 кв. 1, вила, къща, махала Бобен

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.