София-област

Община Божурище

На 02.06.2020 г. /13:46 – 18:00 ч. / – Божурище:   Акация 1

На 01.06.2020 г. /13:00 – 18:00 ч. / – Храбърско:   Махала Черен Пешо

На 01.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч. /   На 02.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч. /   На 03.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч. /   На 04.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч. /   На 05.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч. / – Росоман:   63121. 133. 9, I-30, Кв. 6, Гранит, М. Падината, УПИ IV-58, Кв. 9, УПИ XIV-145, УПИ ХIII-144 Кв. 22, Черква,    П-Л ІІІ-99, Кв. 15, Вила

На 02.06.2020 г. /13:46 – 14:30 ч. ; 13:46 – 17:00 ч. / – Божурище:   Акация 1, Европа 173, 108, 104, 72, 156, 93, Землище с. Пролеша / Божурище, Максим Горки 27, 23, 19, 18, 16, 25, 28, 26, 29, 22, 30, 20, 15, 42, Къща, 49а, 45, 5а, 39, 44, 43, 49, 46, 47, 17, 41, 43а, 40, УПИ 4-019003, Кв. 7, УПИ X-034032, Кв. 10, СТП Максим Горки, УПИ X-022044 Кв. 9, УПИ-IV-022264 Кв. 18, Хан Кардам 3, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил 4, 1, Черна Бара 4 Кв. Черна Бара, 24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, УПИ XII-034032, Кв. 10, 10, 26, 9, 22, бул. Европейски път 88

На 02.06.2020 г. /13:46 – 14:30 ч. ; 13:46 – 17:00 ч. / – Пролеша:   70 Лятна Кухня, I-040225, IV-Училище, IX-108, Кв. 16, VI-17, Кв. 69, VI-70, Кв. 7, VI-84, Кв. 10, VIII-042140, Кв. 45, XI-118. Кв. 24, XVII-370 Кв. 40, Васил Левски 9, 74, Иван Вазов 12, Лале 7, 3, М. Гуното УПИ XXII-041138 Кв. 14, ПИ 043001, ПИ 58606. 22. 295, Строителен УПИ XIII-513, ул. Кокиче, УПИ I-122, 123, УПИ I-32. 5, Кв. 2, М. Попърт, УПИ II-32. 5, 32. 6, Кв. 2, М. Попърт, УПИ III-040059, УПИ IV-040148, 040149, 40143, Кв. 6, УПИ Iv-045132 Кв. 54, УПИ V-041067 Кв. 66, УПИ V-045062 Кв. 73, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VII-045106 Кв. 53, УПИ VІ-040021 Кв. 65 общ. Божурище, УПИ VІ-045140, УПИ VІІ-108, Кв. 16, УПИ XII-115 Кв. 23, УПИ XIII-027035 Кв. 1, УПИ XIII-233 Кв. 42, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ І-027035 М. Бъшина Падина, УПИ ІV-296, УПИ Х-244 Кв. 42, УПИ ХVІІ – 014034 Кв. 8 М. Лазар, УПИ ХІ-102 Кв. 15, Христо Ботев 46, 90, Христо Ботев /Бивш Стопански двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71, , УПИ ХV-041057, 041167 Кв. 66,51, Учебна складова база,

На 02.06.2020 г. /13:46 – 14:30 ч. ; 13:46 – 17:00 ч. / – Хераково:   XVII-162004 Кв. 21, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, II-024019 , III-028096, Кв. 1 Местност Голи връх, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1 Местност Голи Връх, V-028096, Кв. 1 Местност Голи Връх, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв. 1 Местност Голи връх, VII-028073, Кв. 1 Местност Голи Връх VIII-024012, Кв. 3 XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мах.Бобен, №3 Стопански двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен) 70, 52, Имот 44, Стопански двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ II-178 Кв. 21, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ IV-179 Кв. 21, УПИ IX-029062 Кв. 1, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ VIII-483 Кв. 66 Мах. Кантон, УПИ XII-029062 Кв. 1, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ XXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ XXIX-510 Кв. 75, УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ Хv-545, Кв. 70, М. Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче, Мах. Бобен, УПИ ІІІ-391, Махала Бобен, Вила, М. Вучово Ливаге, Вила, 455, Вила 39, Местност Гъзелев Дол, , ТП Скала Махала, Вила, Къща, Мах. Бобен

На 02.06.2020 г. /13:46 – 18:00 ч. / – Пролеша:   Христо Ботев /бивш Стопански двор

На 04.06.2020 г. /13:00 – 18:00 ч. / – Пролеша:   70 , IV-Училище, VI-70, Кв. 7, Васил Левски 74, Христо Ботев 90, 51