ПОКАНА

От Дирекция „Инспекция по труда Софийска област“

До заинтересованите земеделски производители

За участие в информационна среща на тема „Трудовият договор по чл.114а от Кодекса на труда – проблеми и възможности в икономическата дейност „Растениевъдство“, която ще се проведе на 28.02.2019г. от 10.00 часа в Дирекцията.

 

По въпроси относно възможностите за включване на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, можете да се обръщате на телефона на ДИТ, а именно: 02/9817971