ПОКАНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Божурище

Кметът на Община Божурище

К А Н И

всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в община Божурище

на 12.01.2018 год. от 18,00 часа в НЧ „Христо Ботев 1934” на публично обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2018 ГОДИНА.

Вашите мнения и предложения за проект на бюджет 2018 г. може да отправите на тел.02/9933217, електронен адрес на общината – bojurob@mail.bg и в деловодството на община Божурище, от 8.00 до 17.00 часа в работни дни, най-късно до 15.01.2018 година.