ИМЕ
ТЕЛЕФОН
ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
02/4197022
СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
02/9933012
ПОЛИЦЕЙСКИ УЧАСТЪК – БОЖУРИЩЕ
02/9933777
Военно отчетно бюро под участък
02/9933717
„ВиК“ – БОЖУРИЩЕ
02/9932087
ПОЩА
0700 /10010
02/9932010
БАНКА „ДСК“ – Клон Божурище
02/8010367
02/8010367
02/8010368
БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД ФИЛИАЛ БОЖУРИЩЕ
02/93372212
Специалист „Продажби“
02/9938843
02/9938845
СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ“
СГРАДА – 1
ИМЕ
ТЕЛЕФОН
Директор – Мая Карамфилова
0878/823098
Зам. директор (V-XII клас) – Теодора Танева
0878/395384
Административна служба – Цветелина Станимирова
02/9933162
СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ“
СГРАДА – 2 – НАЧАЛЕН ЕТАП
ИМЕ
ТЕЛЕФОН
Зам. директор (I-IV клас) – Венелина Тодорова
0889/455578
ИМЕ
ТЕЛЕФОН
ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. Хераково
071778/2262
0888/152386
ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Божурище
02/9932970
ИМЕ
ТЕЛЕФОН
Директор – Ивалина Иванинска
0879/886900
Домакин – Людмила Младенова
02/9932917
ДГ „БУРАТИНО“ – гр. Божурище
02/9932907
0879/886887
ИМЕ
ТЕЛЕФОН
Директор – Петрана Котупанова
0882/882003
Домакин – Росица Кефалова
02/9932094
0879/886919
НЧ „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр. Божурище
СЕКЦИЯ
ТЕЛЕФОН
Секретар
02/9932050
Библиотека
02/9933118
НОТАРИУСИ ПРИ РС СЛИВНИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОЖУРИЩЕ
ИМЕ
ТЕЛЕФОН
Росица Георгиева
0878/763123
Бойка Миленова
0884/675346
РАЙОНЕН СЪД – СЛИВНИЦА
0727/42247
ИМЕ
ТЕЛЕФОН
Административен секретар
0877/892332
Секретари
0879/911583
Деловодство и архив
0879/401185
Счетоводство
0879/401186
РУ – СЛИВНИЦА
0727/42777
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – гр. Сливница
0727/45290
ПОЖАРНА – СЛИВНИЦА
0727/42222
СПЕШНА ПОМОЩ – гр. Божурище
0884/956837
СПЕШНА ПОМОЩ ЗА СОФИЯ ГРАД И СОФИЯ ОБЛАСТ
112
БЪРЗА ПОМОЩ на Окръжна болница
02/9763940
02/979262
БТК услуги
0700/17000
ЧЕЗ справки
0700/10010
ОВЕРГАЗ
0700/11110
Авариен телефон
0800/11211
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА
0800/20112
02/8626075
02/8470164