ПУБЛИЧНА ПОКАНА, заедно с приложенията към нея – качена на 05.10.2014г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА – качен на 17.10.2014г.

ДОГОВОРИ С ИЗБРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Договор по обособена позиция 1 и 2 – с.Пролеша – качен на 13.11.2014г.

Договор по обособени позиции 5 и 6 – с.Храбърско – качен на 13.11.2014г.

Договор по обособена позиция 7, 8 и 9 – с.Гурмазово, с.Пожарево, с.Златуша, с.Росоман и с.Мала Раковица – качен на 13.11.2014г.

ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.12.2014г.

Плащане по договор по обособена позиция 1 и 2 – към 31.12.2014г. – качено на 19.01.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 5 и 6 – към 31.12.2014г. – качено на 19.01.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 7, 8 и 9 – към 31.12.2014г. – качено на 19.01.2015г.

ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.01.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 1 и 2 – към 31.01.2015г. – качено на 17.02.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 5 и 6 – към 31.01.2015г. – качено на 17.02.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 7, 8 и 9 – към 31.01.2015г. – качено на 17.02.2015г.

ПЛАЩАНИЯ КЪМ 28.02.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 1 и 2 – към 28.02.2015г. – качено на 16.03.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 5 и 6 – към 28.02.2015г. – качено на 16.03.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 7, 8 и 9 – към 28.02.2015г. – качено на 16.03.2015г.

ПЛАЩАНИЯ КЪМ 31.03.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 1 и 2 – към 31.03.2015г. – качено на 17.04.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 5 и 6 – към 31.03.2015г. – качено на 17.04.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 7, 8 и 9 – към 31.03.2015г. – качено на 17.04.2015г.

ПЛАЩАНИЯ КЪМ 30.04.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 1 и 2 – към 30.04.2015г. – качено на 15.05.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 5 и 6 – към 30.04.2015г. – качено на 15.05.2015г.

Плащане по договор по обособена позиция 7, 8 и 9 – към 30.04.2015г. – качено на 15.05.2015г.

!!! Договор по обособена позиция 1 и 2 – с.Пролеша е ИЗПЪЛНЕН

!!! Договор по обособени позиции 5 и 6 – с.Храбърско е ИЗПЪЛНЕН

!!! Договор по обособена позиция 7, 8 и 9 – с.Гурмазово, с.Пожарево, с.Златуша, с.Росоман и с.Мала Раковица е ИЗПЪЛНЕН