Плащане към 30.10.2015 г.

Плащане към 31.12.2015 г.

Договорът прекратен на 27.11.2015 г.

Гаранцията за изпълнение в размер на 2487,05 лв. – възстановена на 15.12.2015 г.