ПУБЛИЧНА ПОКАНА – качена на 22.04.2015г.

Документация

Техническо задание

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА – качен на 14.05.2015г.

ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – качен на 29.05.2015г.

ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – качен на 29.05.2015г.

ПЛАЩАНИЯ

!!! ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 е ИЗПЪЛНЕН

!!! ДОГОВОР ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 е ПРЕКРАТЕН на основание чл.14, ал.2, поради пълно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ