ПУБЛИЧНА ПОКАНА, заедно с приложенията към нея – качена на 17.07.2015г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА – качен на 30.07.2015г.

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ за: „Оцифряване на регулационни и кадастрални планове на гр.Божурище“- качен на 24.08.2015г.

Плащания по договора:

– Авансово плащане в размер на 18597,60 лв. с ДДС – на 27.08.2015 г.

– Окончателно плащане в размер на 43394,40 лв. с ДДС – на 15.10.2015 г.

ДОГОВОРЪТ ИЗПЪЛНЕН !