ПУБЛИЧНА ПОКАНА, заедно с приложенията към нея – качена на 04.08.2015г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА – качен на 18.08.2015г.

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ – качен на 24.08.2015г.

Плащания по договора:

– Авансово плащане в размер на 45 821,43 лв.- с ДДС – на 26.08.2015 г.

– Окончателно плащане в размер на 68 732,14 лв. – на 19.10.2015 г.

ДОГОВОРЪТ ИЗПЪЛНЕН !