„Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ и във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за обект – гр. Божурище,ж.к. Жилища, бл.1“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА, заедно с приложенията към нея – качена на 13.08.2015г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА – качен на 30.09.2015г.

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ и във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за обект – гр. Божурище,ж.к. Жилища, бл.1“- качен на 07.10.2015г.