Публична покана, заедно с приложенията към нея – качена на 28.08.2015 г.

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА – качен на 18.09.2015г.

Договор за изпълнение на поръчката – качен на 16.10.2015 г.

Плащания по договора:

– Авансово плащане в размер на 41040 лв. с ДДС – на 08.102015 г.

– Междинно плащане в размер на 51225,43 лв. с ДДС – на 16.12.2015 г.

– Окончателно плащане в размер на 10334,57 лв. с ДДС – 23.12.2015 г.- качено на 22.01.2016 г.

Договорът изпълнен!