наети от него, чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с разплащателни карти

Решение №РД-101/05.04.2016 г. – ID 725800

Договор за изпълнение – качен на 10.05.2016 г.

Анекс

Информация за изпълнен договор – качен на 28.06.2017 г.