находяща се в УПИ I-за училище, в кв.56 по плана на гр. Божурище, изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор“

Обява

Информация за публикувана обява до АОП

Документация за участие

Образци

Проект на договор

Разяснения – качено на 30.06.2016 г.

Протокол от работата на комисията – качено на 12.07.2016 г.

Договор за изпълнение