ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-410/21.11.2018г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА

Павилиони на Общински пазар гр.Божурище за търговия и услуги:

  • Павилион С7 – 6 кв.м. – Нач.тр.цена 30 лв. с ДДС; Депозит – 3 лв.
  • Павилион В1 – 9 кв.м. -Нач.тр.цена – 45 лв. с ДДС; Депозит – 4.50 лв.

1.Оглед на имота, обект на търга –03.12.2018 г. до 07.12.2018 г., вкл., в часовете от 09:00 до 12:00 часа, със съдействието на служител от общ. администрация – стая №7.

2.Тръжна документация – получава се на касата на общината, след заплащане на 20.00 лева, с ДДС до 16.30 часа на 11.12.2018 г.

3.Срок за представяне на предложенията за участие–до 17:30 часа на 11.12.2018г. в деловодството на общината.

4.Дата, място и час на провеждане на търга – 12.12.2018 г. от 09.00 часа в сградата на общината.

5.Допълнителна информация на тел.02/9932913 / в.110