Oт 22.03.2023г. автобусите обслужващи междуселската транспортна схема на община Божурище, ще се движи по следните разписания