На вниманието на избирателите от І-ва и ІV-ва секция – гр.Божурище и VІІ-ма секция – с.Пролеша, определени с решение на ЦИК за секции, в които да се проведе и машинно гласуване в Изборите за членове на Европейския парламент на 26.05.2019г.

Машинно гласуване