Районно управление – Сливница утвърди месечен график с определени приемни дни на граждани в населените места от територията на община Божурище за месец март 2023 г.!

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с подобряване качеството на полицейската дейност, извеждане на съществуващи проблеми, присъствие в малки и отдалечени населени места и с цел предотвратяване и пресичане на противоправни деяния, началникът на Районно управление – Сливница утвърди месечен график с определени приемни дни на граждани в населените места от територията на община Божурище за месец март 2023 г., както следва:

– На 15.03.2023г. от 14:00 часа – с. Пролеша, в Кметството;

– На 22.03.2023г. от 14:00 часа – с. Пожарево, в Кметството;

– На 29.03.2023г. от 14:00 часа – с. Гурмазово, в Кметството;