УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ

Ръководството на Община Божурище уведомява всички данъкоплатци, че от 22.02.2021 г. стартира кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година.

Непроменени остават крайните срокове за плащане:

  • първа вноска до 30 юни и
  • втора вноска до 31 октомври.

На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци  и данъка върху превозните средства в пълен размер до 30.04.2021 г.се прави отстъпка от 5%.

Внасянето на местните налози може да се извърши на касата на отдел „Местни данъци и такси“, бул. „Европа“ № 81.

Плащания могат да се извършват и чрез касите на нашите посредници: „ИЗИПЕЙ“ АД, „ФАСТ ПЕЙ“ АД, „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, Банка „ДСК“ ЕАД,

или по банков път по сметката на община Божурище:  IBAN-BG27UNCR96608497658810, BIC – UNCRBGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК,   по съответния код за вид плащане:

–  Данък върху недвижимите имоти – 442100
–  Такса за битови отпадъци – 442400
–  Данък върху превозните средства – 442300