31 май – СВЕТОВЕН ден без тютюнопушене

f Мотото на Световната здравна организация /СЗО/ по повод Световния ден без тютюнопушене през 2021 г. е „Реши и се откажи“. Целта на СЗО е кампанията да помогне на 100 милиона души по света да се откажат от тютюна чрез различни инициативи и дигитални инструменти за създаване на здравословна среда за спиране употребата на тютюневи изделия чрез:

 • Подкрепа на силни политики за отказване от тютюн;
 • Разширяване на достъпа до услуги за отказване от тютюн;
 • Повишаване на осведомеността за тактиките на тютюневата индустрия;
 • Подкрепа на хора, които се стремят да се откажат от тютюна, чрез  инициативи на принципа “откажи се и спечели”.

СЗО стартира нова инициатива за предоставяне на достъп до инструменти за спиране употребата на тютюн, която включва безплатни цифрови съвети. В партньорство с технологични компании като Facebook, WhatsApp и Soul Machines, СЗО работи за повишаване на осведомеността и  отказ цигарите чрез чат ботове и цифрови „здравни работници“. Например дигитален консултант на име Флоренс, задвижван с изкуствен интелект, помага да се създаде личен план за отказване от тютюна и насочва хората към мобилни приложения и безплатни телефонни линии в подкрепа на отказването от тютюнопушене, налично в техните страни. Предизвикателството за отказване бе стартирано в месинджъра WhatsApp – като се абонират за него, хората ще получават безплатни съобщения на мобилните си устройства с информация как да се откажат от пушенето.

В глобален мащаб употребата на тютюневи изделия е една от доказаните водещи предотвратими причини за болестност и смъртност. Тютюнът е единствената законно продавана потребителска стока, която убива почти половината от тези, които я употребяват.

Тютюнопушенето е водещ поведенчески рисков фактор  за  възникване на хронични незаразни болести.  Близо 13 милиона души в ЕС страдат от едно или повече заболявания от 6-те основни категории болести, причинявани от употребата на тютюневи изделия (независимо дали става дума за цигари, пури, лули, или пасивно пушене):

 1. Инфаркт на миокарда, мозъчен инсулт, запушване на артериите (особено на долните крайници) и други сърдечно-съдови заболявания
 2. Бронхит и други инфекции на долните дихателни пътища
 3. Хронична обструктивна белодробна болест /ХОББ/
 4. Астма
 5. Рак на белия дроб
 6. Други видове рак – на панкреаса, на хранопровода и на стомаха, бъбреците, както и левкемия.

Рискът за здравето при пушачите се увеличава с:

 • Нарастване броя на изпушваните цигари дневно;
 • Продължителността на тютюнопушенето;
 • По-ранната възраст на пропушване;
 • По-дълбокото вдишване на дима.