Уважаеми жители на община Божурище,

Във връзка със снабдяването на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2023 – 2024 г., Ви информираме, че след направено изменение и допълнение на Закона за горите от 02.02.2023 г., за получаване на дърва за огрев се изисква подаване на заявление до Кмета на община Божурище, съдържащо следната информация:

  • Три имена;
  • Постоянен адрес;
  • Желано количество дърва за огрев (до 10 пр. куб. м.);
  • Телефон за връзка;

Право на закупуване на дървесина имат всички лица представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината.

Срокът за подаване на заявления се удължава до: 31.03.2023 г.

Всички заявили се преди изменението в закона се считат за редовно записани.