ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СЛИВНИЦА
СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със снабдяването на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2023-2024 г., съгласно чл. 111, ал. 2 от Закона за горите, всеки който желае да закупи дърва за огрев (до 10 пр. куб. м.), да се заяви на място в Община Божурище или да се свърже на тел. 0878 375 053, на който ще Ви отговори служител от община Божурище , като предоставите следната информация:
– Три имена;
– Постоянен адрес;
– Желано количество дърва за огрев (до 10 пр. куб. м.);
– Телефон за връзка;
Срок за заявяване: 15.02.2023г.
Всяко допълване в представения пред ДГС – Сливница списък, води до невъзможността за неговото изпълнение!