Уважаеми дами и господа,

в Община Божурище пристигна писмо от Областна администрация, изпратено от Софийска света митрополия с неприятни и тревожни констатации.

Те са: Засилване на тенденцията, лица, които не се числят към клира на Софийска Епархия/ Софийска Митрополия, т.е. лица, които не са свещенослужители, да вземат участие и да организират и извършват обществени и частни богослужебни последвания, като например – извършване на панахиди, заупокойни молитви, водосвети, освещавания и др. подобни.

С цел предприемане на мерки за предотвратяване на злоупотреби и нарушаване, както на църковните канонични правила, така и на противоепидемичните мерки, Ви предоставяме официалния образец на индетификационна карта на свещеник, издавана от Св. Синод на БПЦ-БП.

За Ваше спокойствие и ако имате съмнения, затова кой извършва службите, които Ви се налагат, моля изисквайте служебната идентификационна картата на служителя.