ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – Костинброд е териториално поделение на Агенция за социално подпомагане.

Обслужването на жителите на община Божурище в сферата на социалното подпомагане се осъществява от подразделение на Д „СП” – Костинброд, намиращо се на адрес:

гр.Божурище
ул.”Осми март” /сградата на бившето ПП „8-ми март”/
тел. 02/ 993 39 18

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 9:00 до 17:30 часа

Повече информация относно предоставяните услуги, необходимите документи и образци за теглене можете да получите на адрес: http://www.asp.government.bg