newprog

Уважаеми съграждани, срокът за подаване на заявления по проект „Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище” СЕ УДЪЛЖАВА ДО 24.11.2017г. включително.

Набират се следните заявления:

 1. Заявления за участие в обучение за повишаване/придобиване на професионална квалификация за професия „Охранител”;
 2. Заявления за назначаване на длъжност „Личен асистент” или „Социален асистент”;
 3. Заявления за ползване на услугата „Личен асистент” или „Социален асистент”;
 4. Заявления за участие в подбор на персонал за Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище, а именно:
 • Ръководител;
 • Социален работник;
 • Логопед;
 • Трудотерапевт – 2 бр.;
 • Медицинска сестра;
 • Рехабилитатор;
 • Домакин/Хигиенист.

 

 1. Заявления за потребители на Център за социална рехабилитация и интеграция.

Документите се подават в сградата на Община Божурище, в Деловодство,  в срок от 13.10.2017г. до 24.11.2017г. включително.

Допълнителна информация може да получите на място в сградата на Община Божурище или на телефони: 0882 882016 и 0885 373005.