Във връзка със стартирана процедура за избор на членове на Съвета на децата, на територията на Община Божурище, прилагаме формуляр за попълване от лица, желаещи да кандидатстват за членове на Съвета.

Попълнените формуляри, можете да изпращате на електронната ни поща: obshtina@bozhurishte.bg  или да подадете документите си в Деловодството на Община Божурище на адрес: бул. „Европа“ № 85 в срок до:

10.06.2024 г. (включително)!