От 01 септември 2020 г. Община Божурище, съвместно с Общински съвет – Божурище и „Овергаз Мрежи“ АД стартират кампания по събиране на подписка и заявления за присъединяване на нови потребители на територията на селата Пролеша, Хераково, Храбърско, Гурмазово и Пожарево, община Божурище.

Целта на кампанията е информиране на населението за възможностите за присъединяване към газоразпределителната мрежа и проучване на интереса за присъединяване към нея.

Всички желаещи граждани да газифицират имотите си могат да се подпишат в подписката и да заявят намеренията си чрез попълване и подаване на заявление за намерение на следните места:

  1. Сградите на кметствата на селата Пролеша, Хераково, Храбърско и Гурмазово, както следва:

– с.Пролеша, ул. Христо Ботев №86

– с.Хераково, ул. Васил Левски №2

– с. Храбърско, ул. Липа №6

– с. Гурмазово, ул. Младен Панов №12

– с.Пожарево, ул. ул.Космонавт Георги Иванов №103

 

  1. На сайта на “Овергаз Мрежи” АД – https://zaiavi.overgas.bg/ – за попълване на електронно заявление
  2. Заявление може да бъде свалено и от сайта на община Божурище, раздел „СЪОБЩЕНИЯ“

Подписката ще се събира и заявления ще се приемат в периода от 01 до 30 септември 2020г.

 ВАЖНО!!! Само подписването в подписката без подадено заявление за намерение, няма да е достатъчно за определяне броя на желаещите за присъединяване и определяне на интереса на населението.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА ОТ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ