Уважаеми съграждани и малки приятели,

предстои провеждането на конкурса за детска рисунка “С очите си видях бедата”- 2021 г.

Конкурсът е съвместна проява на Министерство на вътрешните работи в партньорство с Министерство на образованието и науката.

Той има дългогодишна традиция и се утвърди като добра практика в създаването на основни познания на децата и учениците за рисковете от бедствия и пожари и за начините на поведение и действия при пожари и извънредни ситуации.

В конкурса могат да участват деца и ученици от 7 до 18 годишна възраст, разделени на три групи. Всяка рисунка трябва да бъде придружена от кратко описание, на отделен лист на български или  английски език, което да е прикрепено на нейния  гръб, както и допълнителни декларации (който ще видите във файл Правила).

Описанието трябва да съдържа три имена  на участника, възраст, точен адрес, телефон за връзка с участника, училището, в което учат и техния ръководител. 

Можете да изпратите описанието и декларацията си в съответната Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” по местоживеене или в РУО – София област най-късно до 21.05.2021 г.

Тук можете да проверите всичко, което касае конкурса, както и необходимите документи/приложения  за участие! pravila_risunka 2021

Това са творбите на участниците през 2020 г.!

Успех на всички млади, креативни и силно интуитивни личности!