От 15.06.2017 г., Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект “Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администация и имат средна или по-ниска степен на образование.

В линка по-долу, може да са запознаете с необходимата Ви информация.

Зявления за обучения на заети лица