СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

във връзка с издаването на карти за безплатен транспорт на учениците от I до XII клас от съответното населено място до административния център – гр. Божурище, е необходимо те да отговарят на следните условия:

  1. Да имат постоянен адрес в село, на територията на община Божурище;
  2. Да се обучават в профилирани или непредлагани паралелки в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище  ;
  3. Да бъде подадена Декларация по образец в срок до 16.08.2022г. в съответното кметство по адресна регистрация;
  4. Да бъдат представени служебна бележка от съответното учебно заведение и актуална снимка на ученика в срок до 23.09.2022г. в Деловодството на Община Божурище.

Декларацията по образец може да се вземе от кметствата на населените места, от Деловодството на Община Божурище или да бъде свалена от сайта на Община Божурище – ДЕКЛАРАЦИЯ

Картите се издават след решение на Общински съвет – Божурище.