Уважаеми съграждани,

Във връзка с подмяната на документите за самоличност, предлагаме на Вашето внимание коректните административни адреси на жилищните блокове в гр.Божурище, съгласно Единния класификатор, поддържан от ЕСГРАОН.

Молим живущите в блоковете да направят справка с адресите, отразени в личните им карти. В случай на разминаване е необходимо да се явите в служба „ГРАО” на общината за уточняване на адреса, преди да подадете заявление за издаване на нови документи за самоличност.

Това се налага, тъй като в тези случай полицията връща гражданите в общината и се получава ненужно разкарване между институциите.

СПИСЪК на жилищните блокове в гр.Божурище и техните номера за адресна регистрация