Уважаеми съграждани,

живущи в кварталите „Девети септември” и „Максим Горки”

на гр.Божурище,

Уведомяваме Ви че поради именуване на улиците във Вашите квартали и предвид подмяната на документите за самоличност е необходимо да заявите нови ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС, в които да бъдат включени улица и номер, съответстващи на Вашият административен адрес.

Заявяването на новите адреси се извършва в община Божурище всеки делничен ден от 830 до 1700 часа.