13327650_1553166418317958_5238813224875272024_n

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Община Божурище съобщава, че гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, трябва да представи декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България в срок до 15.04.2019г.