ДО

ЖИВУЩИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Утре, /08.04.2020г./ ще се извърши дезинсекция, дезакаризация и допълнително дезинфекция на тревните площи в градските паркове и градинки на гр. Божурище и околните села.

Моля, в срок от 24 часа, спазвайте ограниченията за недопускане деца и домашни любимци да навлизат в обработените площи.

 

 

С уважение,

 

ГЕОРГИ ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ