СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция “Бюро по Труда” гр. Сливница ще провежда приемна веднъж месечно в гр. Божурище през 2017г.

За месец Януари приемният ден ще бъде 12.01.2017г.