С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с  извършването на текущ ремонт и цялостно преасфалтиране на улица „Александър Стамболийски“ в град Божурище, Ви УВЕДОМЯВАМЕ, че улицата ще бъде затворена за преминаване на пътни превозни средства от 08.30 ч. до 17.30 ч. на 24.10.2023г.

УМОЛЯВАМЕ жителите в района на извършвания ремонт да освободят тротоарите и пътното платно от паркирани / спрели МПС за периода от 08.30 ч. до 18.00 часа на 24.10.2023г.

Благодарим за разбирането!