СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАТВАРЯНЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ  НА МПС НА ПРЕСЕЧКАТА С УЛ. „МАЛИНА” И БУЛ. „ИВАН ВАЗОВ”.

Във връзка с подадено Заявление с № ЗА-1127/12.06.2019г. от Евелина Йотова Ножива за извършване на ремонтни дейности, които ще се извършват на ул. „Малина”№19, и се налага използването на кран, чиято работа ще затвори пресечката на ул. ‘Малина” и бул. „Иван Вазов” за 4 часа.  На 14.06.2019г. (петък) в гр. Божурище, от 9,00 часа до 13.00 часа  се затваря за движение на МПС и пешеходци пресечката на ул. „Малина” и бул. „Иван Вазов” на основание Заповед издадена от Владислава Симеонова –  ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ, съгласно Заповед № РД-278/29.08.2018г.