Във връзка със зачестилите спирания на водата по селата от общината, кметът на общината издаде заповед за забрана използването на питейната вода за поливане на градините, пълненето на басейни и др. непитейни нужди.

Общинската администрация уведомява гражданите, че в периода от 10.08. до 01.10.2017г. ще бъдат извършвани проверка във всички населени места относно спазването на гореспомената заповед. При констатиране на нарушения ще бъдат съставяни актове и налагани глоби.

Заповед №РД-276/09.08.2017г.

Заповед №РД-273/08.08.2017г.