Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и достигната висока заболеваемост в общините, обслужвани от Дирекция „Бюро по труда“ Сливница, информираме своите клиенти, че посещението в ИРМ Божурище на 11.11.2021г. се отлага.

На клиентите на ДБТ Сливница се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие  дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда.

 

За целта е необходимо на датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация  електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

 За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” Сливница може да се ползва/т следния/те телефон/и: 0727/45290; 0727/42270