СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 62А, АЛ. 1 ОТ ЗВ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА РР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ Р.ХРАБЪРСКА,ПИ № 77400.20.670 И ПИ № 77400.23.9008,С.ХРАБЪРСКО,ОБЩ.БОЖУРИЩЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ВОДОСТОК 2 НА 2 М ПРИ КМ 32+600 НА ОБЕКТ:МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-8 КАЛОТИНА-СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ УЧАСТЪК ОТ КМ 32+447,20 ДО КМ 48+903,00