19248087_1729162717384993_3954503008248505201_n

Уважаеми жители на община Божурище,

уведомяваме Ви, че в днешния ден ще бъдат третирани всички детски площадки и зелени площи на територията на града и селата с препарат срещу кърлежи. 

 Бъдете внимателни, особено зорко следете децата си, ако ги водите в тези зони!