На вниманието на жителите на с. Пожарево, район Божурище.
“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Круша”) на водопровод АЦ Ф80.
Предполагаемо време за отстраняване 19.10.2023 до 17:00.