На вниманието на жителите на с. Гурмазово, район Божурище.

“ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. “Васил Левски”) на водопровод АЦ Ф80.

Предполагаемо време за отстраняване 20.10.2023 до 14:00.