На вниманието на жителите на с. Хераково, район Божурище.

„ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява за възникнала авария (на ул. „Росица“) на СВО Поц. стомана Ф3/4″.

Предполагаемо време за отстраняване 23.10.2023 до 17:00.